محمد حسن وکیل‌پور عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و اقتصاددان در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص وضعیت کشاورزی در سال 96 اظهارکرد : مگر آمار و اطلاعات وضعیت کشاورزی را  در سال 92 را نشان نمی دهد؟ آیا وضعیت اقتصادی نا مطلوب بوده است؟ بانک مرکزی و مر کز آمار ملاک اطلاعاتی ما هستند و تمامی این مراکز نشان می دهند که وضعیت  کشاورزی ما خیلی  هم خوب بوده است.

وی گفت : زمانی که حجتی وزیر کشاورزی شد رشد بخش کشاورزی 5 درصد بود و  الان حدود 3درصد شده است این وضعیت نشان می‌دهد که وضعیت آن زمان مطلوب بوده  است.

این اقتصاددان گفت : قبل از اینکه آقای حجتی وزارت خانه را تحویل بگیرد واردات  محصولات کشاورزی خیلی کمتر بوده است ولی در زمان فعلی واردات خیلی افزایش پیدا کرده است. در آمار اطلاعات کشور وجود دارد که در آن زمان 50 هزار تن تخم مرغ صادر می‌شده است. اینها چطور می‌گویند که تخم مرغ وارد می‌کردیم و الان متاسفانه 60 تن تخم مرغ وارد شده  است، مدافعان حجتی  بر چه مبنایی از او دفاع می کنند ؟ 

 وی در آخر افزود: وضعیت ما قبل از حجتی خیلی خوب بوده  است و در واقع  نرخ رشد کشاورزی ملاک  است، وقتی که رشد کشاورزی  ما 5 درصد بوده به مفهوم شریط خوبی بوده که داشته‌ایم ولی الان این نرخ به حدود 3 درصد رسیده است.