چهارشنبه ششم مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۱:۸ بعد از ظهر

اخبار سیستم بانکی

مشارکت بانک تجارت در امضای بزرگترین تفاهم نامه اشتغالزایی

بزرگترین تفاهم نامه اشتغالزایی بین ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سیستم بانکی منعقد شد.

بررسی «نود اقتصادی» نشان می‌دهد
رشد بدهی دولت به سیستم بانکی نسبت به دوره همتی تقریبا نصف شد

در تیرماه ۱۳۹۷ و قبل از ریاست همتی بر بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی ۲۵۱ هزار میلیارد تومان بود که در پایان فعالیت وی به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

دولت روحانی فقط ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی  استقراض کرد

دولت روحانی در ۸ سال عمر خود به طور خالص بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی استقراض کرد.

مشاور رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتگو با «نود اقتصادی»:
رشد نقدینگی نسبت به مسیر بلند مدت خودش ۵۰ درصد انحراف دارد

دکتر احمد عزیزی بیان کرد: با احتساب حدود ۱۳ درصد رشدی که نقدینگی از اسفند ۹۹ تاکنون داشته، نشان دهنده ۵۰ درصد انحراف در مسیر افزایش نقدینگی نسبت به مسیر بلند مدت خود دارد.

بررسی «نود اقتصادی» بررسی کرد+نمودار
در دوره روحانی بدهی دولت به سیستم بانکی ۷.۵ برابر شد

بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان خردادماه سال جاری رشد ۷.۵ برابری را نسبت به خردادماه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد.

بررسی «نود اقتصادی» نشان می‌دهد+نمودار
طی ۳۰ سال اخیر قیمت زمین در تهران ۱۱۰۰ برابر شده است


پربیننده