صدراله دولت مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با «نسیم» با انتقاد از افزایش واردات محصولات کشاورزی در سال گذشته بیان کرد: روند واردات در محصولات کشاورزی در دو سال گذشته روند افزایشی شدیدی داشته که این مسئله بسیار نگران کننده و خطرناک است.

وی خاطرنشان کرد: در سال 89 با رکورد واردات بیش از 22 میلیون تن محصولات کشاورزی رو به رو بوده ایم که متاسفانه در سال 93 هم بعد از چهار سال بازهم به این رقم نزدیک شده ایم که این بسیار تاسف بار است.

مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام عدم برنامه ریزی در واردات محصولات کشاورزی را عامل اصلی مشکلات این بخش دانست و به نسیم یادآور شد: متاسفانه واردات محصولات کشاورزی به شکل سرسام آوری رو به افزایش است و هیچکدام از دولتمردان هم در این زمینه پاسخگو نیستند و توپ را به زمین یکدیگر می اندازند.

صدراله دولت با انتقاد از افزایش قیمت لبنیات در سال گذشته بیان کرد: متاسفانه قیمت لبنیات در سال گذشته چندین بار تغییر کرد که این مسئله آسیب جدی را به مصرف کنندگان وارد کرد.

وی افزود: قیمت شیر خام باید بر مبنای همان قیمت پایه وزارت جهاد یعنی 1440 تومان خریداری شود و کارخانجات لبنی هم باید با کمک سازمان حمایت قیمت مناسبی را با توجه به حساسیت خانواده ها را تعیین کنند که هیچ طرفی از این ناحیه متضرر نشود.

مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام ناهماهنگی را مهم ترین تهدید بخش لبنیات کشور دانست و گفت: در حال حاضر در بخش لبنیات ناهماهنگی جدی بین بخش های مختلف وجود دارد و هر بخش هم سعی می کند فشار اقتصادی وارد شده بر خود را به بخش دیگری منتقل کند.

دولت با بیان این مطلب که " اگر دامدار ضرر کند، کارخانه هم در دراز مدت نمی تواند به حیات خود ادامه دهد " به نسیم گفت: دامدار و کارخانه جات باید با یکدیگر هماهنگ باشد و منافع خود را در یک راستتا قرار دهند که نقش دولت در این زمینه بسیار مهم و حائز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: قیمت لبنیات باید به شکلی باشد که هم تولید کننده و کارخانه به سود برسد، و هم مصرف کننده به هدف خود برسد نه این که مانند سال گذشته لبنیات سه بار تغییر قیمت داشته باشد.

مدیرعامل سابق شرکت پشتبانی امور دام با اشاره مشکلات دامداران عنوان کرد: با توجه به عدم حمایت دولت از دامداران و نپرداختن یارانه بخش دام، آینده تولید شیر و محصولات لبنی در کشور در معرض خطر جدی قرار دارد که این خطر ممکن است واردات محصولاتی لبنی را در سال آینده به دنبال داشته باشد.