به گزارش «نسیم»، جواد فرشباف‌ماهریان ابراز امیدواری کرد که با تصمیم کارشناسی و مدیریت شده در خصوص تعیین معادل ریالی دیه، تکلیف دیه روشن شود و از مشکلات احتمالی در تعیین شتاب زده نرخ دیه اجتناب شود.