به گزارش «نود اقتصادی» بر اساس گزارش سامانه شرکت بازرگانی دولتی ایران( سیفا)میزان خرید تضمینی گندم تا پایان روز پنج شنبه ۳۱ خرداد ماه *به میزان ۴.۷۷۰ میلیون تن می باشد* و ارزش گندم های خریداری شده معادل ۸۴ همت است.
 بیشترین میزان خرید به ترتیب مربوط به استان خوزستان ۱.۶۱۱ میلیون تن، گلستان ۹۵۳ هزار تن، فارس ۵۳۳ هزار تن، ایلام ۲۹۵ هزار تن می باشد.*
میزان خرید تضمینی مشابه سال گذشته در همین تاریخ ۴.۵۶۷ میلیون تن می باشد.
 میزان افزایش خرید در مقایسه با سال گذشته ۲۰۳ هزار تن معادل ۴.۵ درصد رشد داشته است.میزان خرید مشابه در سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ به میزان ۳.۲۴۳ میلیون تن و میزان افزایش خرید معادل ۱.۵۲۹ میلیون تن و معادل ۴۷ درصد رشد داشته است.*
 میزان خرید مشابه در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ به میزان ۲.۷۳۸   میلیون تن و میزان افزایش ۲.۰۳۳ میلیون تن و معادل ۷۴ درصد رشد داشته است.*
وی افزود قطعا این توفیقات لطف و عنایت خداوند متعال و نتیجه راهبرد های جدید ،  تلاش ها و اقدامات فنی و اجرائی مجموعه مدیران، کارشناسان، محققین و کشاورزان در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و مراکز خدمات بوده است.

در همین ارتباط لازم است به راهبرد های جدید وزارت جهاد کشاورزی و تاثیر آنها اشاره شود ؛   وزیر جهاد کشاورزی ، حداکثر سازی تولید با حفظ منابع پایه و بستر های تولید را از راهبرد های وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت و  راهبری بخش کشاورزی اعلام نموده است ، وی در  این باره می گوید با اتخاذ این راهبرد تولید در بخش کشاورزی تا جایی  که علم ، دانش و فن آوری های روز تعیین کنند ، مجاز می باشد و براین اساس بجای تعیین سطح کلی تولید ، تولید مجاز  در سطح خرد و مزرعه مدنظر می باشد و میزان  آن می تواند  حاصل جمع تولیدات سطح خرد مجاز شده باشد . همچنین  یکنواختی ؛ توازن بخشی ؛  صادرات محوری ؛ و دانش بنیانی تولید  از راهبرد های پنج گانه  وزارت جهاد کشاورزی که بطور توامان در دست اجراست ‌و حاصل اجرای یک ساله آنها افزایش بیش یک میلیارد دلاری صادرات و بهبود و مثبت سازی بیش از دو میلیارد دلاری تراز تجاری کشاورزی و آرامش نسبی در بازار داخلی محصولات کشاورزی و غذایی است .