به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آیت الله سیدمحمد سعیدی، نماینده ولی فقیه در استان قم و تولیت حرم حضرت معصومه در دیدار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات باید از همه مردم گرفته شود.

وی افزود: نباید این تلقی در کشور ایجاد شود که اخذ مالیات برای برخورد با متمکنین صورت می‌گیرد بلکه باید فلسفه مالیات به خوبی تبیین شود.

آیت الله سعیدی با اشاره به جایگاه مالیات در اداره کشور گفت: معادن و ذخایر کشور برای نسل‌های مختلف و همه افرادی است که در این سرزمین زندگی می‌کنند و نباید برای هزینه‌های جاری و روزمره مورد مصرف قرار بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان قم با تاکید بر تبیین مالیات برای مردم گفت: برخی از مردم متوجه نیستند که درآمدهایشان در این کشور به دست آوردند و برای امنیت و فعالیت‌های تجاری و درآمدی که دارند باید مالیات پرداخت کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این دیدار گفت: عمده مشکلات اقتصادی کشور ناشی از وابستگی کشور به اقتصاد نفتی بود که در میان مدت با حرکت به سمت افزایش منابع مالیاتی برطرف می شود.

وی بیان داشت: رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات ستانی با جلب رضایت مندی مردم است که یکی از اقدامات مهم در این خصوص، تبیین محل مصرف مالیات برای مردم می باشد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تمرکز مالیات ستانی بر دانه درشت ها گفت: در سال گذشته، مالیات بیش از نیمی از مشاغل صفر بوده و ۹۰ درصد از مودیان نیز کمتر از ۲۰ میلیون تومان مالیات پرداخت نمودند.