به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حجت الاسلام حسین ملکا رئیس دفتر مقام معظم رهبری در شهر مقدس قم در دیدار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن از اقدامات خوب سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تأمین بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه های جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی تقدیر کرد و خواستار مبارزه با فرار مالیاتی و مطالبه مالیات بر پایه داده های مستند شد.

حجت الاسلام ملکا ضمن تاکید بر مردم داری و تکریم ارباب رجوع تصریح کرد: باید در رسانه ها این موضوع گفته شود که مالیات یک وظیفه شرعی است و به عنوان یک واجب شرعی به آن پرداخته شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این دیدار به ارائه گزارش دستاوردهای نظام مالیاتی کشور پرداخت و گزارشی در خصوص سهم مالیات در بودجه عمومی دولت پرداخت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: نظام مالیاتی در راستای حمایت از تولید در یک اقدام بی سابقه نرخ مالیات بر درآمد واحدهای تولیدی را طی دو سال گذشته به ترتیب 5 و 7 درصد کاهش  داده و‌ برای سال 1403 نیز کاهش 5 درصدی را پیشنهاد داده لذا  هدف سازمان کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی می باشد.