به گزارش «نود اقتصادی» امین ترفع، مدیرکل تجاری‌سازی وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: عبور کالاهای ترانزیتی از کشور ۴۱ درصد رشد کرده ولی ما سهم خاصی از بازار ترانزیت منطقه نداریم.

وی افزود: بخش زیادی از کالاهای عبوری از ایران فله‌ای بوده و ارزش حجمی پایینی دارد. بازار تقاضای ۳۰۰ میلیون تنی داریم که فقط ۱۲.۵ میلیون تن آن را جذب کرده‌ایم.