به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه، مرکز دادرسی مالیاتی سنگر تظلم خواهی مردم و مؤدیان مالیاتی است، گفت: لازم است با جذب نیروی انسانی توانمند در مدیریت‌های دادرسی، توان رسیدگی به پرونده‌ها در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی ارتقاء یابد.

دکتر سبحانیبان تصریح کرد: دستاوردهای ملموس و قابل ارائه‌ای در مرکز دادرسی اتفاق افتاده است که در نتیجه ابتکار عمل "تعریف شاخص‌های عملکردی جامع" در دوره جدید بوده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی صیانت از کارکنان را یکی از رویکردهای اصلی سازمان امور مالیاتی در دوره تحولی جدید دانست و بیان داشت: بیمه مسئولیت کارکنان مالیاتی برای آرامش خاطر همکاران مالیاتی در سراسر کشور انجام شده است.

دکتر سبحانیان افزود: برای بهبود وضعیت خدمت به همکاران مدیریت‌های دادرسی و خدمت‌رسانی بهتر به مردم، به زودی معاونتی برای توسعه مدیریت و امور پشتیبانی در ستاد مرکز دادرسی مالیاتی ایجاد می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: انتظار سازمان بعد از برگزاری نشست‌های اینچنینی، گره‌گشایی از مشکلات مردم و بهبود فرآیند‌های مالیات‌ستانی است.

در پایان این نشست هم‌اندیشی رئیس کل سازمان امور مالیاتی از مدیران دادرسی "استان‌های لرستان، قم، خراسان رضوی، یزد، کردستان، ایلام و چهارمحال‌وبختیاری" و همچنین مدیر دادرسی "غرب استان تهران" به عنوان مدیران دادرسی مالیاتی برتر در کشور با اهداء لوح، تقدیر کرد.