سید محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در صفحه شخصی خود در شبکه های اجتماعی نوشت: در سی و سومین اقدام سازمان امور مالیاتی در جهت تسهیل امور مودیان و بهبود محیط کسب و کار،  امکان پذیرش اوراق گام نزد تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به جای پرداخت مالیات توسط ایشان فراهم شد.