به گزارش «نود اقتصادی» عباس علی آبادی، وزیر صمت اظهار کرد: به تحولاتی مثل هوش مصنوعی بی توجهیم و درگیر قیمت مرغ، تخم مرغ و شیر هستیم!