به گزارش «نود اقتصادی» محمدرضا فرزین گفت: حواستان باشد ریال آسیب نبیند چون اگر آسیب ببیند کل نظام مالی ما آسیب می‌بیند. ریال آفشور تجربه‌ای است که چین و روسیه هم دارند. اگر ریال حاکم باشد می‌توانیم مالیات بگیریم و حکمرانی ارزی داشته باشیم.