به گزارش «نود اقتصادی» بررسی‌های نشان می‌دهد طی سه سال اخیر بالاترین تعداد معاملات شهر تهران مربوط به خردادماه ۱۴۰۱ با ۱۳ هزار و ۸۷۴ فقره بوده است.

مقایسه این تعداد معاملات با آنچه در آبان‌ماه سال جاری رخ داده نشان می‌دهد در آبان امسال تنها ۳ هزار و ۵۹۳ فقره معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که جزء کمترین تعداد معاملات سه سال اخیر است. به عبارتی، معاملات مسکن آبان‌ماه امسال تهران نسبت به روزهای اوج خود کاهش ۷۴ درصدی داشته است.

در بین مناطق ۲۲گاه، بالاترین سقوط مربوط به منطقه ۱۲ با حدود ۸۵ درصد کاهش معاملات بوده است. منطقه ۱۳ با ۸۱ درصد، منطقه ۱۱ با ۷۹ درصد و مناطق ۲ و ۲۰ نیز با ۷۸ و ۷۷ درصد در رتبه چهارم و پنجم قرار دارند.

طی این مدت مناطق ۱۵، ۲۲،  ۴ و ۱۴ نیز به ترتیب کاهش ۷۵ تا ۷۷ درصدی معاملات مسکن را تجربه کرده‌اند.

قابل ذکر است کارشناسان حوزه مسکن دلیل کاهش شدید خرید مسکن که همواره تا ۷۵ درصد از آن را معاملات سفته‌بازانه و سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد را با کاهش نااطمینانی‌ها و کاهش تورم انتظاری مرتبط می‌دانند که به‌واسطه ثبات اقتصادی ۹ماهه امسال رخ داده است.