به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش حسابرسی صورت مالی بانک دولتی صنعت‌ومعدن، این بانک طی سال گذشته حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات غیرجاری خود را با دلایلی نظیر امهال و غیره به جای درج در طبقه غیرجاری، در طبقه جاری طبقه‌بندی کرده است.
 
همچنین طبق گزارش حسابرسی، بانک صنعت‌ومعدن در سال ۱۴۰۰ نیز ۸۸/۵ همت از تسهیلات غیرجاری خود را در طبقه جاری آورده بود.

قابل ذکر است وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی اصلی بانک‌های دولتی، باید به این مورد و تبعات احتمالی آن ورود کند.