به گزارش «نود اقتصادی» یکی از مهمترین شاخص‌های بودجه سالانه، شاخص کسری تراز عملیاتی است. این شخاص به معنای تفاوت درآمدهای جاری (درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی دولت به‌جز فروش اوراق و درآمدهای نفتی) با هزینه‌های جاری است. کاهش کسری تراز عملیاتی به معنی پایدار شدن درآمدهای دولت است.

آمارهای لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد حجم کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده از منفی ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۰۸ همت در سال آینده می‌رسد.

همچنین نسبت کسری تراز عملیاتی به هزینه‌ها (بودجه جاری) هم از ۵۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ۱۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کاهش یافته که این مقدار کمترین نسبت کسری تراز عملیاتی به هزینه‌های جاری در ۱۰ سال اخیر است.

به عبارتی، برای مثال در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حجم کسری تراز عملیاتی به اندازه ۵۰ درصد هزینه‌های جاری بود که الان فقط معادل ۱۷ درصد آن است.