به گزارش «نود اقتصادی» آمارهای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ میانگین عمر سوارهای کرایه‌ای جاده‌‍ای از ۸/۶ سال به ۱۲/۷ سال افزایش پیدا کرده است. در همین مدت متوسط عمر اتوبوس‌های جاده‌ای کشور نیز از ۹/۴ سال به ۱۴/۵ سال رسیده است.

همچنین طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ میانگین سن مینی‌بوس‌های مسافربری نیز از ۲۳/۵ سال به ۲۸ سال و برای  کامیون‌ها نیز از ۱۶/۸ سال به ۱۹/۸ سال رسیده است.