به گزارش «نود اقتصادی» دکتر نرگس اکبرپور، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در  سومین پیش‌نشست از سلسله‌نشست‌های همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «ناترازی‌های مالی و تورم در ایران»  اظهار کرد: در سال ۹۳ به ازای هر مستمری بگیر ۶ بیمه پرداز وجود داشت که این عدد الان کاهش جدی داشته است. در صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بازنسشتگان کشوری به ازای هر مستمری بگیر حتی یک بیمه پرداز هم وجود ندارد و مجبورند از دولت کمک بگیرند.