به گزارش «نود اقتصادی» حمیدرضا طهوری، مشاور وزیر کشور اظهار کرد: در همه گونه‌های سوخت‌های فسیلی افزایش مصرف داریم. تراز سوخت ما با وجود تقاضای زیاد برای خودرو منفی شده که این نگران کننده است. با یک سال یارانه بنزین می‌توان کل حمل و نقل کشور را به روز کرد.