به گزارش «نود اقتصادی» احد عظیم‌زاده، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفت: حداقل ۵۰ هزار رای تبریز دست صنعت فرش است. در این دوره فقط از نماینده‌ای حمایت می‌کنیم که از صنعت فرش حمایت کند.