به گزارش «نود اقتصادی» مسعود سپهرزاد، رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف: معاون وزیر صمت به ما گفت ادغام مرکز ملی فرش در دفتر صنایع خلاق را بپذیرید و علیه ما مصاحبه نکنید. چون بلد نیستند مرکز ملی فرش را اداره کنند، سطح آن را پایین می‌آورند.