سبحان نظری، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ و نقل ریلی در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار کرد: مدیریت فعلی راه آهن سر ستیز با بخش خصوصی دارد. به دفعات درخواست نشست مشترک با مدیرعامل راه آهن داشتیم ولی میعاد صالحی همه درخواست‌های ما را رد کرد.