به گزارش «نود اقتصادی» براساس اطلاعات صورت مالی پست ج.ا.ا. فعالیت‌های این شرکت در سال ۱۴۰۱ منجر به زیان ۵۶۶ میلیارد تومانی شده است.

همچنین شرکت پست در سال ۱۴۰۰ نیز زیان ۴۹۰ میلیارد تومانی ساخته بود. در بخش توضیحات صورت مالی شرکت پست، دلیل زیان‌دهی شرکت قیمت دستوری بسیار پایین خدمات (ارسال مرسوله) عنوان شده است.

قابل ذکر است زیان‌دهی شرکت دولتی پست درحالی است که طبق گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در سال ۱۴۰۱ ارزش معاملات تجارت الکترونیکی کشور به ۱۸۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۶۰ درصد از ارسال کالای آن از طریق شرکت پست ج.ا.ا بوده است.