به گزارش «نود اقتصادی» براساس اطلاعات صورت مالی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران؛ زیان خالص این شرکت دولتی در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

قابل ذکر است این شرکت در سال ۱۴۰۰ نیز زیان ۱۸۶۹ میلیارد تومانی را تجربه کرده بود.