به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که براساس تکالیف بند «الف» ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه، سهم حمل‌ونقل ریلی از حمل بار باید تا سال ۱۴۰۰ به حداقل ۳۰ درصد می‌رسید اما آمارها نشان می‌هد طی سال‌های اخیر سهم حمل‌ونقل ریلی از حمل بار با کاهش روبرو شده و از ۷/۳ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۶ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

همچنین آمارها نشان می‌دهد سهم حمل‌ونقل ریلی در حمل بار کشور در سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ به حدود ۱۰ درصد رسیده بود که این مقدار در دولت احمدی‌نژاد حتی به ۴ درصد نیز کاهش یافت اما بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ سهم حمل‌ونقل ریلی افزایش و طی دو سال اخیر در دوره مدیریت میعاد صالحی بار دیگر این میزان کاهش داشته است.