به گزارش «نود اقتصادی» در شهریور امسال تعداد معاملات مسکن شهر تهران به ۳۰۰۸ فقره رسیده که نسبت به شهریور ۱۴۰۱ کاهش ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد معاملات مسکن شهر تهران در شهریور امسال به کمترین میزان ۳۰ ماه اخیر رسیده است.

قابل ذکر است کارشناسان اقتصادی دلیل این موضوع را خروج تقاضاهای سرمایه‌ای از بازار مسکن می‌دانند، موضوعی که گفته می‌شود به دلیل ثبات نسبی متغیرهای اقتصاد کلان در چند ماه اخیر و کاهش شدت انتظارات تورمی رخ داده است.