به گزارش «نود اقتصادی» آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ کشورمان ۳۶۱ میلیون دلار کالا به روسیه صادر کرده که نسبت به صادرات ۲۹۱ میلیون دلار در ۵ ماهه ۱۴۰۱ و ۲۲۳ میلیون دلار در ۵ ماهه ۱۴۰۰ گرچه رشد به ترتیب ۲۴ و ۶۲ درصدی داشته است، اما همچنان سهم ایران از واردات روسیه حتی به نیم‌درصد هم نمی‌رسد.

این درحالی است که طی دو سال اخیر صادرات چین به روسیه از ۴۰/۸ میلیارد دلار در ۸ ماهه ۲۰۲۱ به حدود ۷۲ میلیارد دلار در ۸ ماهه ۲۰۲۳ رسیده و صادرات ترکیه به روسیه نیز از ۳ میلیارد دلار در ۷ماهه نخست ۲۰۲۱ به ۶/۶ میلیارد دلار در ۷ماهه نخست ۲۰۲۳ رسیده است.

قابل ذکر است فعالان اقتصادی می‌گویند ظرفیت‌های زیادی برای حضور کالاهای ایرانی در روسیه وجود دارد که هنوز این ظرفیت‌ها همچنان غیرفعال هستند.