به گزارش «نود اقتصادی» انجمن نت ایران، سعید رمضانی رییس هیات مدیره انجمن نگهداری و مدیریت دارایی های ایران در حاشیه همایش ششمین دوره جایزه ملی نگهداری که در پژوهشگاه نیرو برگزار شد اظهار کرد: بحثی که در کشور مهم است نگهداشت نواوری در بهره‌وری است باید به طرق مختلف، بهره‌وری را در حوزه دارایی ها از طریق نواوری افزایش دهیم.
وی افزود: مطالبه سازمان ملی بهره وری و معاون رییس جمهور از شرکت های دولتی و خصوصی، نگهداری از دارایی ها از طریق نواوری است. اینکه چه کسی می تواند برای نگهداری از تجهیزات خلق نواوری انجام دهد مهم است. نواوری از طریق تخریب خلاق، سیستم های نابهره ور را از بین می برد.
رمضانی گفت: نواوری از سوی شرکت های دانش بنیان نیز اهمیت دارد باید سیاست گذاری کنیم تا ظرفیت و سرمایه های این شرکت ها در حوزه دارایی را به کار بگیریم.
وی تاکید کرد نگهداشت از تجهیزات باید اقتصاد شود کشوری که مردم آن از نگهداری کردن، پول به دست نیاورند از خراب شدن و تعمیر پول در می آورند.
وی همچنین درباره همکاری شرکت های دانش بنیان گفت: باید این شرکت ها حمایت خود را داشته باشند چراکه ارتباط داده ای و نرم افزاری در ساخت تجهیزات مهم است.