مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با «نود اقتصادی»در خصوص آزادسازی 6 میلیارد دلار دارایی‌های آزاد شده ایران اظهار کرد: دیروز و بعد از مصاحبه رئیس جمهور درباره استفاده ایران از این دارایی در زمینه‌هایی که مدنظرش هست، قیمت ارز با کاهش 300 تومانی مواجه شد. 

دانشمند گفت: البته آمریکایی‌ها سعی کردند با پاسخ دادن به این اظهارات جلوی کاهش قیمت ارز را بگیرند که البته تا حدودی هم جواب داد ولی در مجموع موضوع آزادسازی پول‌های بلوکه شده می‌تواند تاثیرات مثبتی بر بازار داشته باشد.

وی عنوان کرد: حتی اگر قرار باشد دارایی‌ها در زمینه دارویی و یا غذایی استفاده شود، کارخانه‌های دارویی و غذایی به تدریج می‌توانند از این منابع برای افزایش تولیدشان هم استفاده کنند که این مسئله تاثیر مثبتی داشته باشد. 

عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: 6 میلیارد دلار حداقل تا پایان سال می‌تواند نیازهای ما را به خصوص در زمینه‌های دارویی و غذایی رفع کند و تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد.