به گزارش «نود اقتصادی» دلار پس از طی یک روند نزولی ۳۰ روزه تا هفته گذشته به محدوده ۵۰ تا ۵۱ هزارتومان بازگشت و پایان هفته از دست رفتن کانال صعودی میان مدت آن قطعی شد.

این روند در روز شنبه هفته جاری ادامه یافت و علی رغم این که این روز در میان تعطیلات قرار داشت، نرخ دلار در مقاطعی به زیر محدوده ۵۰ هزار تومان بازگشت که نشان از تمایل ادامه روند نزولی قیمت‌ها در روزهای آتی دارد.

بررسی روند حرکتی دلار با استفاده از ابزار تکنیکال نیز نشان می دهد در صورت شکست محدوده جاری، قیمت‌ها در ابتدا به سطح کانال ۴۷ هزار تومان و پس از آن به سطح کانال ۴۴ هزار تومان بازمیگردد. با توجه به عدم وجود تقاضای مناسب در بازار به نظر می‌رسد سناریوهای نزولی برای دلار به زودی محقق شود.