به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک، صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا از حدود ۲ میلیارد دلار در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ۷۲۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده که نشان از کاهش ۶۴ درصدی طی این مدت دارد.

قابل ذکر است گرچه انگلیس در اواخر سال ۱۳۹۸ از اتحادیه اروپا خارج شده و تعداد کشورهای عضو به ۲۷ کشور رسیده، اما روند کاهش صادرات ایران به اتحادیه اروپا با شروع تحریم‌های ظالمانه در سال ۱۳۹۷ شروع شده است.