به گزارش «نود اقتصادی» ضمن تشکر از توجه آن رسانه محترم به مسائل بخش کشاورزی، با عنایت به خبر منتشر شده در آن پایگاه خبری مورخ ٠٣/٠٣/١٤٠٢ کدخبر ٢١٥٢١٨٢ باعنوان " آقامیری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی دو هفته نامه ما را در کارتابلش نگه داشت" لذا مقتضی است دستور فرمایید توضیحات ارائه شده از سوی معاونت امور تولیدات دامی این وزارت،درآن پایگاه خبری برای روشنگری افکار عمومی منتشر شود.
با عنایت به ضرورت تامین نهاده خوراکی مورد نیاز صنعت زنبورداری کشور در زمان کاهش تولید شهد و گرده گیاهان و برای جلوگیری از تلفات کلنی های زنبور عسل در فصل زمستان و همچنین در راستای افزایش جمعیت کلنی های زنبور عسل در شروع فصل بهار ، همه ساله و متناسب با ظرفیت کلنی های کشور سهمیه شکر به عنوان نهاده ضروری از طریق این معاونت با هماهنگی سایر واحد های ذیربط منجمله معاونت توسعه بازرگانی و شرکت بازرگانی دولتی ایران پیگیری می گردد که طی دوسال گذشته نیز بالغ بر ٤٦ هزارتن سهمیه نهاده مذکور با رعایت نرخ مصوب بین تشکل های زنبور داری و زنبورداران استانها توزیع گردیده است.این در حالی است که پیرو سوابق مکاتباتی موجود از بهمن ماه سال ١٤٠١ پیگیری سهمیه شکر مورد نیاز زنبورداران از طریق مبادی ذیربط توسط این معاونت پیگیری که به دلیل مشکلات تامین نهاده مزبور به عنوان یک کالای تنظیم بازاری بالاخص جهت برنامه ریزی برای تامین کالای فوق در ماه مبارک رمضان و ضرورت تامین ذخایر راهبردی این نهاده مقرر گردید تخصیص سهمیه با رعایت اولویت و زمانبندی مورد نظر توزیع گردد.
 از اینرو و با توجه به پیگیری های بعمل آمده و تغییرات مدیریتی ایجاد شده در سطح وزارت و به دلیل ضرورت اخذ مجوز جدید از محل سهمیه در اختیار موضوع مجددا مورد پیگیری قرار گرفت و مقرر گردید سهمیه ای به میزان ٢٠ هزارتن بر اساس برش استانی کلنی های زنبور عسل بین زنبورداران از طریق مبادی ذیربط (معاونت توسعه بازرگانی و شرکت بازرگانی دولتی ) تخصیص یابد و تلاش می گردد سهمیه مذکور با هدف کاهش تبعات استمرار خشکسالی در برخی از استانها به مثابه سنوات قبل تامین و توزیع گردد.