اخبار شرکت‌ها - به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، در جریان سفر هیأت دولت به کشور اندونزی تفاهم‌نامه همکاری مابین سید امیر برهانی نائینی رئیس هیات مدیره ومدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران وهمتای اندونزیای (ASEI) با هدف گسترش روابط تجاری دوکشور به امضاء رسید. برهانی، گسترش همکاری های تجاری با کشورهای همسو را در راستای سیاستهای اقتصادی کشورمان برشمرد و گفت: همکاریهای متقابل صندوق ضمانت صادرات ایران و موسسه (ASEI) می تواند موجبات گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را فراهم نماید. برهانی افزود با توجه به اهمیت جایگاه کشور اندونزی در اقتصاد بین الملل، با امضاء این تفاهم نامه کلیه کالاها وخدمات صادراتی و همچنین پروژه های سرمایه گذاری در دو کشور می تواند تحت پوشش بیمه ای صندوق های ضمانت صادرات دوکشور قرارگیرد.

در پایان مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد، با اجرای این تفاهم نامه ریسک تجارت بین دو کشور کاهش یافته وامکان تجارت تهاتری بین دو کشور نیز فراهم خواهد شد.