دکتر حامد نجفی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با نود اقتصادی اظهار کرد: کسانی که در دو سال اخیر در بخش کشاورزی سیاستگذاری کردند، اشتباهات زیادی کردند و وضعیت امروز تولید و توزیع گوشت و مرغ بخاطر اشتباهات آنهاست. به هشدارهای ما توجه نکردند. پیش‌بینی میکنم در هفته‌های آینده در عرضه گوشت مرغ با مشکل مواجه شویم.