به گزارش «نود اقتصادی» براساس اطلاعات گزارش ماهانه شرکت تپ‌سی، درآمد عملیاتی این شرکت در ۱۱ماهه سال گذشته بیش از ۵۴۷ میلیارد تومان بوده که از این مقدار، حدود ۵۲۵ میلیارد تومان آن مربوط به کمیسیون دریافتی از رانندگان (۱۵ درصد دریافتی از راننده) بوده است. به‌عبارتی مجموع گردش مالی سفرهای تپ‌سی (سهم ۱۵ درصدی شرکت + سهم ۸۵ درصدی راننده) در ۱۱ماهه به  حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

 

برخلاف شرکت تپ‌سی که پس از ورود به بورس، به‌صورت ماهانه گزارش‌های مالی خود را منتشر می‌کند، در شرکت اسنپ هیچ اطلاعات مالی منتشر نمی‌شود و تنها اظهارنظری که مدیرعامل اسنپ در اواخر دیماه امسال داشته، اینکه سهم اسنپ از بازار تاکسی‌های اینترنتی کشور حدود ۹۰ درصد است.

اگر این ادعای مدیرعامل اسنپ واقعیت داشته باشد، با معیار قراردادن گردش مالی تپ‌سی (اطلاعات مالی سایر شرکت‌ها در دسترس نیست)، مجموع درآمد دو شرکت تاکسی‌ اینترنتی کشور در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۱به حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که سهم اسنپ از این بازار ۳۱/۵ هزار میلیارد تومان و سهم تپ‌سی نزدیک به ۳۵۰۰ میلیارد تومان است. البته این درآمد به‌جز درآمدهای خرد همچون درآمد سوءپیشینه و سرویس تلفنی و سایر درآمدهاست.