الله وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزارت صمت باید با تشدید نظارت‌ها از افزایش قیمت و گرانفروشی جلوگیری کند تا برخی تولیدکنندگان با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات تولیدی خود را بدون توجه به میزان ارزبری آن افزایش ندهند.

وی افزود: با رشد نرخ ارز برخی تولیدکنندگان بدون توجه به میزان ارزبری محصولات تولیدی خود، قیمت را افزایش میدهند این در حالی است که باید با آنالیز مناسب میزان ارزبری هر محصول و این موضوع که رشد نرخ ارز چه میزان بر قیمت تمام شده تاثیر دارد، مشخص شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: ایجاد بازار انحصاری برای برخی از کالاها باید به گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان از این فرصت برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام شده تولید استفاده کنند.

الله وردی دهقانی تاکید کرد: همه باید در کنار هم برای رونق تولید و ایجاد رفاه برای مردم تلاش کنند و گرانی نرخ ارز نباید به فرصتی برای سوءاستفاده برخی برای گران کردن کالاها تبدیل شود.