به گزارش «نود اقتصادی»، نشست «جهاد تولید، فرصت‌ها و چالش‌ها» امروز، شنبه 27 اسنفد 1401 ساعت 15 تا 17 در محل دبیرخانه شورای عالی جهاد برگزار می شود.

سخنرانان: 
دکتر ناصر ترابی 
دکتر سیدمجتبی قافله باشی
دکتر علیرضا نصر اصفهانی 

محل برگزاری:‌ ستادپیشرفت منطقه‌ای واقع در خیابان ایرانشهر، بعد از تقاطع سمیه، پلاک ١٠٥