به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ فقط ۳۰ درصد از ایرانیان به مسافرت رفته‌اند، این درحالی است که در گزارش سال ۱۳۸۷ مرکز آمار، میانگین افرادی که به مسافرت رفته بودند، ۴۹ درصد بوده است.

قابل ذکر است با جهش‌های مکرر نرخ ارز و شوک‌های تورمی در کشور و افزایش هزینه‌هایی همچون مسکن باعث شده خانوارها توان مالی برای مسافرت نداشته باشند. از سوی دیگر، هزینه‌های بالای مراکز اقامتی و تفریحی نیز در کاهش مسافرت‌ها موثر بوده است.