به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا نجفی منش، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اظهار داشت: براساس برآوردهای انجام شده مطالبات قطعه سازان از خودروسازان حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: پرداخت خودروسازان به قطعه سازان ۴ ماهه است و این در حالی است که تورم حدود ۵۰ درصد است بنابراین وقتی قطعات خودرو به خودروساز فروخته می‌شود و چهار ماه بعد پول آن به قطعه ساز بر می‌گردد به منزله آن است که درصدی از پول آن قطعات به قطعه ساز پرداخت نشده است.  

نجفی منش افزود: خودروسازان اخیرا برخی از قطعه سازان را به بانک ها معرفی کردند تا طی قراردادهایی سه جانبه، بتوانند بخشی از مطالبات خود را دریافت کنند که آن نیز هنوز محقق نشده است.

وی بیان کرد: باید مطالبات قطعه سازان به صورت فوری و حداکثر به صورت یک ماهه پرداخت شود زیرا با این شرایط ادامه تولید برای قطعه ساز بسیار سخت خواهد بود.

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی افزود: تاخیر در پرداخت هاُ، ناشی از کمبود نقدینگی خودروساز است. متاسفانه خودروساز تولیدات خود را با قیمت دستوری می فروشد و همین موضوع نیز باعث کمبود نقدینگی و ضرر و زیان خودروساز شده است.