به گزارش «نود اقتصادی»، علیرضا عباسی، نماینده کرج در مجلس اظهار داشت: بخش بازرگانی اساساً توجهی به تولید ندارد و نگاه اصلی آن در تنظیم بازار، بر پایه واردات است. اگر ما قصد حمایت از تولید داخلی را داریم،‌ با تاسیس سازمان و یا وزارت بازرگانی نه تنها به سمت تحقق اهداف تعیین شده برای تفکیک وزارت صمت و جهاد کشاورزی نمی‌رویم بلکه بالعکس موجب آسیب رسیدن به بخش تولید چه در حوزه کشاورزی و چه در حوزه صنعت می‌شویم و رونق تولید و حرکت به سمت خودکفایی دچار مشکل اساسی خواهد شد.

وی بیان کرد: بنابراین لازم است که دولت تجدید نظر جدی در تصمیم خود برای تشکیل سازمان بازرگانی داشته باشد و به جای آن اصلاحات اساسی را در وزارتخانه های تولیدی خصوصا جهاد کشاورزی در دستور کار قرار دهد.

عباسی گفت: ادغام واقعی در هیچ کدام از دوره ها به معنی تمام آن صورت نگرفته است و نیروی انسانی و ساختارهای لازم و سیاست‌گذاری‌های مورد نیاز به مجموعه جدید سپرده نشده است و از ساختار ناتمامی به این صورت نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع را داشت.