به گزارش «نود اقتصادی»، داود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: شرکت‌های بورسی از ابتدای آبان ماه وارد مرحله اجرایی سامانه مودیان شدند. ۳۴۰ شرکت بورسی در سامانه فعال هستند. شرکت‌های دولتی از دی ماه به سامانه متصل شدند که اکنون ۱۴ شرکت به سامانه متصل شده‌اند و امیدواریم بقیه شرکت‌ها نیز به این سامانه بپیوندند.

وی بیان کرد: ۱۷۴ شرکت هم داوطلبانه در این سامانه حضور پیدا کردند و در حال ارسال صورت حساب الکترونیکی هستند. در مجموع که ۹۲ میلیون صورتحساب به ارزش ۹۲۰ هزار میلیارد تومان صادر شده و ۶۵ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده این صورتحساب‌ها بود، اکنون۷۲ هزار شرکت صورتحساب دریافت می‌کنند.