به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک ایران ارزش وزنی صادرات فرش دستبافت ایران در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۱ به ۲/۹ هزار تن رسیده که نسبت به صادرات ۳/۸ هزار تنی ۱۱ماهه سال ۱۴۰۰ کاهش ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. 

همچنین صادرات امسال فرش دستبافت به‌جز سال کرونایی ۱۳۹۸، از سال ۱۳۷۸ تاکنون کمترین مقدار صاردات فرش کشور بوده است. این درحالی است که در اواخر دهه ۱۳۷۰ صادرات فرش ایران سالانه بین ۲۵ تا ۲۶ هزار تن بوده که صادرات فعلی این محصول کاهش ۸۸ درصدی نسبت به آن سال‌ها دارد. 

قابل ذکر است گرچه برخی از فعالان این صنعت مسائل تحریمی و بازگشت ارز صادراتی را مهمترین مانع در صادرات ذکر می‌کنند اما کارشناسان این صنعت یکی از دلایل سقوط شدید صادرات صنعت فرش دستبافت در ایران را، عدم شناخت زائقه مشتریان جهانی از سوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌دانند، موضوعی که باعث شده فرش دستبافت ترکیه، هند، پاکستان و دیگر کشورها جای ایران را در بازار بگیرند.