به گزارش  "نود اقتصادی "، مانده اول ماه تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران  دی ماه 1401 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 17 درصد و در دوره فعالیت بهمن ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 18 درصد افزایش داشت.

 

رشد مانده پایان ماه تسهیلات
مانده پایان ماه تسهیلات "وبصادر" هم  در دی سال جاری حدود 18 درصد و طی بهمن ماه امسال 22 درصد رشد را در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ثبت کرد. 

 

روند صعودی درآمد تسهیلات
درآمد تسهیلات بانک صادرات ایران در دوره فعالیت دی سال 1401 بالغ بر 33 هزار و 868 میلیارد ریال اعلام شد،  این رقم در مقایسه با دی سال 1400 حدود 25 درصد رشد را نشان می دهد. شاخص مذکور طی عملکرد بهمن ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته با 32 درصد افزایش همراه بود .

 

 افزایش  شاخص سپرده سرمایه گذاری 
بررسی مانده اول ماه سپرده سرمایه گذاری شده "وبصادر" در دوره عملکرد بهمن ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته صعود 19 درصدی داشت،  شاخص مذکور در دی ماه  1401 نسبت   به  دی ماه سال گذشته  رشد 15 درصدی را نمایان می سازد.

 

مانده پایان ماه سپرده سرمایه گذاری شده بانک صادرات ایران  در دوره عملکرد بهمن ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته با ثبت رشد 26 درصدی از مبلغ  چهار هزار و 255 میلیون میلیون ریال به حدود پنج هزار و 367 میلیون میلیون ریال رسید. فاکتور مذکور در دوره مشابه دی سال 1401 نسبت به سال گذشته با 19 درصد رشد به  عددی بالغ بر پنج هزار و 116 میلیون میلیون ریال ارتقا یافت.