به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمار و ارقام بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بودجه موسسات پژوهشی زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی در سال آینده ۴ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان خواهد بود. 

مشخص است تخصیص بودجه از طرف دولت به این بخش‌ها، باید در سیاستگذاری بخش کشاورزی کشور به کار گرفته شده و منجر به افزایش بهره‌وری تولید، کاهش مصرف و بهینه‌سازی مصرف آب باشد، اما کارشناسان معتقدند هیچ ردپایی از نتایج این مطالعات در بخش تولیدات کشاورزی کشور قابل مشاهده نیست.

از بین رفتن حجم زیادی از محصولات کشاورزی در نتیجه آفت‌ها و سرمازدگی افراطی محصولات، تبدیل ۳۰ تا ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی به ضایعات و بهره‌وری بسیار پایین تولید محصولات، موضوعاتی است که کارشناسان می‌گویند تخصیص بودجه‌های مذکور خروجی چندانی نداشته است.