به گزارش «نود اقتصادی» پس از حذف یارانه نهاده‌های دامی، قیمت گوشت قرمز روند افزایشی را در پیش گرفت و از دو ماه گذشته با ورود فصل سرد، قیمت‌ها افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد، به‌طوریکه درحال حاضر میانگین قیمت هر کیلوگرم گوشت گرم شقه در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران بین ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تومان و این مقدار در خرده‌فروشی‌ها بین ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان است.

این درحالی است که روزنامه کارگزاران سازندگی از قیمت ۵۰۰ هزار تومانی گوشت خبر داده و با جعل واقعیت، زمینه توقیف خود را فراهم کرد. 

اما واقعیت گوشت ۵۰۰ هزار تومانی چه بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد عدد ۵۰۰ هزار تومان مربوط به گوشت‌های بدون استخوان بوده که همواره قیمت آن ۱/۵ تا ۱/۶ برابر گوشت با استخوان بوده است. 

اما در بخش دیگری از گزارش روزنامه سازندگی نیز یک وراونه‌نمایی و جعل واقعیت وجود دارد. در گزارش مذکور آمده است: «براساس گزارش مرکز آمار ایران میزان مصرف گوشت قرمز هر فرد شهری در ۱۵ سال گذشته دست‌کم ۴۰ درصد کاهش و این میزان در روستاها ۴۸ درصد بوده است»

این درحالی است که طبق گزارش مرکز آمار ایران مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بالاترین مقدار ۱۵ سال اخیر رسیده است. به طوریکه سرانه گوشت عرضه شده از سوی کشتارگاه‌های کشور از ۶/۱ کیلوگرم به ازای هر ایرانی در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ۷/۴ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رسیده است.

همچنین اگر رقم واردات و گوشت عرضه شده در خارج از کشتارگاه‌های رسمی (گوشت قربانی و گوشت کشتار شده در روستاها) را به این عدد اضافه کنیم سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور از ۷/۴ کیلوگرم تا سال ۱۳۹۰ به ۹/۳ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رسیده است. 

قابل ذکر است طی ۱۰ماهه سال جاری گوشت قرمز عرضه شده در کشتارگاه‌های کشور ۵۱۴ هزار تن بوده که این مقدار از مجموع ۱۲ماهه سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ بیشتر است.