به گزارش «نود اقتصادی»، جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در خرید تضمینی گندم ۶۰ درصد رشد و در محصول جو، گندم، ذرت افزایش تولید ۲۲ درصد را داشته ایم. امسال در یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از گندمزارهای کشور کشت قراردادی اجرا شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر اطلاعات در بخش کشاورزی و پهنه‌های زراعت کشور به صورت برآورد توسط کارشناسان استانی انجام می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در دی ماه به علت نوسانات قیمت ارز، برخی محصولات کشاورزی نیز دچار نوسان شد، چرا که برخی محصولات کشاورزی مثل گوشت و پیاز بازار صادرات مناسب را به همراه داشت.