اخبار شرکتها-به گزارش روابط عمومی رایتل، این اپراتور برای چهارمین دوره متوالی پس از زمستان 99 رشد سهم بازار صعودی را تجربه کرد و در این چهار دوره سهم بازار خود را به 4 درصد رساند.

از مهم‌ترین عوامل افزایش سهم بازار رایتل می‌توان به توسعه مستمر شبکه این اپراتور، تعرفه‌های مقرون به‌صرفه و تنوع بسته‌های اینترنت نسبت به رقبا اشاره کرد.

در حالی که سهم بازار رایتل 4 درصد است، این اپراتور سهم مصرف اینترنت همراه خود را به 7 درصد افزایش داد که نسبت به سه ماهه دوم سال جاری، 70 درصد رشد داشت. 

البته در این روند کیفیت مطلوب شبکه رایتل و تعرفه‌های مقرون به‌صرفه، باعث اقبال مشترکین به مصرف دیتای این اپراتور شده است.

بر اساس این گزارش ،تعداد مشترکین رایتل در پاییز 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 17 درصد رشد داشته است. همچنین مصرف اینترنت و درآمد خدمات این اپراتور نیز به ترتیب 32 و 38 درصد افزایش یافت.