به گزارش «نود اقتصادی» براساس برآورد لایحه بودجه ۱۴۰۲، شرکت راه‌آهن ج.ا.ا در سال آینده زیان ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از عملکرد خود به جای خواهد گذاشت که طبق برآورد لایحه بودجه، ۸۰۰ میلیارد تومان این زیان از محل دارایی‌های شرکت و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز از محل بودجه عمومی جبران خواهد شد.