باسمه‌تعالی

مدیرمسئول محترم پایگاه خبری تحلیلی نود اقتصادی

با سلام و احترام؛

                       گزارشی با عنوان "حقوق و پاداش نجومی برای مدیران در 97 شرکت دولتی" مورخ 01/11/1401 در آن پایگاه خبری تحلیلی منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن پایگاه خبری تحلیلی منتشر شود. 
تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان‌ده و اطلاعات سامانه پاکنا در بودجه 1402
به‌منظور شفاف‌سازی در خصوص آمار نیروی انسانی و حقوق و مزایای پایگاه پاکنا، تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان‌ده، و تکلیف دولت در اجرای مفاد تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس مفاد جزء 4-1 بند (ل) تبصره بودجه اطلاعات مندرج در سامانه پاکنا را مبنای تدوین لایحه بودجه سال 1402 قرار داده است. آمار نیروی انسانی 82 شرکت در سامانه موصوف ثبت نشده است که شامل 31 شرکت آب و فاضلاب روستایی، 17 شرکت در حال تصفیه، 2 ردیف فرعی، 6 شرکت ثبت در خارج از کشور که طبق ضوابط مربوط عمل شده است. نحوه و شرایط درج آمار نیروی انسانی شرکت‌های دفاعی و اتمی در سامانه موصوف تابع آیین‌نامه مربوط است. برای 2 شرکت باقیمانده نیز هزینه پرسنلی پیش‌بینی نشده است. 
لازم به ذکر است که شرکت آب و فاضلاب با ارائه مدارک مربوط از لایحه بودجه شرکت‌های دولتی حذف شده‌اند و برای شرکت‌های در حال تصفیه نیز در بودجه صفر منظور شده است.
در اجرای مفاد بند (و) ماده 28 قانون الحاق (2) هرساله بر اساس آخرین صورت‌های مالی و در سال جاری بر اساس صورت‌های مالی منتهی به سال 1400 تعداد 161 شرکت زیان‌ده شناسایی شده‌اند و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده درباره واگذاری یا ابقای این شرکت‌ها به اطلاع هیئت محترم وزیران ‌رسیده است. در ارتباط با مفاد جزء (5) بند (ل) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 و درباره شرکت‌هایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی هستند، سازمان حسابرسی نسبت به ارائه گزارش اولیه اقدام نموده و فقط در مورد شرکت توانیر و شرکت‌های برق منطقه‌ای مبنای محاسبه نرخ رایج بازار به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است؛ لذا مقرر شد برای تعیین تکلیف قطعی بدهی دولت از ظرفیت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور استفاده شود.
درباره عدم ثبت حقوق و مزایای کارکنان برخی شرکت‌ها و نیز اجرای مفاد تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، با توجه به ارتباط موضوع در حیطه سازمان اداری و استخدامی کشور است که پاسخ مربوط را ارائه خواهند داد. 

                                                مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل