به گزارش «نود اقتصادی»، کارشناسان میگویند تصمیم اخیر دولت مبنی بر تخفیف ۷۰ درصدی قبوض صادر شده گاز تامل برانگیز است.

براساس تصمیم دولت قبوض گاز قرار است با دو فرمول مجزا مورد محاسبه قرار بگیرد و در صورت افزایش قیمت قبض مشترک نسبت به دوره گذشته، ۷۰ درصد تخفیف شامل حال او شود. 

البته این روش تخفیف دهی دولت دارای اشکالات عمده ای است. چرا که براساس بررسی‌ها ۶۰ درصد مشترکان گاز کشور در دوره اخیر هیچ افزایش مصرف و در نتیجه هیچ تغییری در نرخ قبوض نداشته‌اند و بنابراین کاملا از تخفیف ۷۰ درصدی دولت بی بهره می‌‎مانند.

از سوی دیگر براساس اعلام شرکت ملی گاز مبلغ قبوض ۸۹ درصد مشترکان کشور حدود ۱۰۰ هزار تومان و پایین تر از این مقدار است که قطعا ۷۰ درصد تخفیف در این دوره تاثیر ملموسی برای این مشترکان که مصرف زیادی ندارند نخواهد داشت. به عبارت دیگر تخفیف دولت برای پله های اول تا سوم قبوض گاز که کم مصرف ها هستند تقریبا صفر و برای پله های چهارم تا دهم زیر ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.

نکته عجیب آن است که بخش اعظم تخفیف ۷۰ درصدی قبوض شامل ۱.۶ درصد مشترکان پرمصرفی خواهد شد که پله های یازدهم و دوزادهم قبوض گاز را شامل می‌شوند و مصارف ماهانه چند هزار مترمکعبی در ایام سرد سال دارند.

در یک نمونه مشترکی با بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ متر مکعب مصرف گاز و قبض ۱۵ میلیون تومانی با دستور عجیب رئیس جمهور بیش از ۱۰ میلیون تومان تخفیف و یارانه جدید گازی دریافت خواهد کرد.

حال باید پرسید آیا با اعمال چنین تخفیفاتی که شامل حال مشترکان پرمصرف می‌شود می‌توان توقع داشت کشور در سال‌های آینده دچار افزایش شدت انرژی و ناترازی در بخش گاز و برق نشود. لزوم پاسخگویی دولت در قبال چنین تصمیماتی که بهینه سازی مصرف را به کلی غیرجذاب می‌کند بیش از هر زمانی احساس می‌شود.