محمد کهندل، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: بانک مرکزی به دنبال این است که نرخ ارز را در سامانه نیما تقریبا ثابت نگه دارد که این حرکت خوبی برای اقتصاد کشور است و سیگنال مناسبی را به برنامه‌ریزان و سرمایه‌گذاران می‌دهد.

وی بیان کرد: متاسفانه کشور‌های دیگر با عنوان‌های نرخ ارز سلیمانیه و هرات به چند نرخی بودن دامن می‌زنند. باید چند نرخی بودن را حذف کنیم، چون هیچ دلیلی برای مطرح شدن نرخ توافقی ارز وجود نداشت، ولی رئیس کل بانک مرکزی بازار مبادله‌ای را عنوان کرد، اما گفته شد که قرار است همین دو نرخ، یعنی نیمایی و نرخ مبادله‌ای وجود داشته باشد. اگر این دو نرخ باشد و بقیه نرخ‌ها را حذف کنیم حرکت خوبی است.